Period za akreditovanje je istekao.


Kolegama kojima je odobrena akreditacija će stići obaveštenje o preuzimanju materijala do 19.februara.